armenia.blsspainvisa.com

BLS Logo

Դիմե՛ք Իսպանիայի վիզայի համար
Հայաստանում

Travelանապարհորդական ապահովագրությունը պարտադիր է Իսպանիա ճանապարհորդելու համար: Travelանապարհորդական ապահովագրությունը ստանալու համար սեղմեք այստեղ.

Հերթագրում Վիզաների Կենտրոնում

Fields marked with * are mandatory.
Kindly fill this form in english only
Appointment book for
Individual
Family
Select your centre *
Appointment Category *
Phone : *
• Only number allowed.
• Spaces not allowed in number.
• Country code not allowed with number.
• Number allow without leading zeros.
Registered Email ID : *
 
Verification Code: *
 
Please check your Spam/ Junk folder for your appointment email validation as some privacy setting may divert your emails to the Spam/ Junk folder

Important Note:

Applicants are required to recheck all the details of passport (Name, passport number, Date of Birth, passport issue date, passport expiry date) before confirming appointment. The details cannot be modified once saved and you may have to cancel appointment if the details are incorrect.