Armenia BLS Spain Visa: For Any Queries, Kindly contact us on our Call Centre Numbers for Spain Visa from Armenia Citizens

BLS Logo

Դիմե՛ք Իսպանիայի վիզայի համար
Հայաստանում

Հետադարձ կապ

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք կապվել Տեղեկատվական Կենտրոնի հեռախոսահամարով

Իսպանիայի Visa Application Center- ը - Երևանյան Քարտեզ
Հասցե
Վարդանանց փղ. 14/1, Երևան 0002
Timings
Անձնագրերը ստանալու համար
12:00 - 16:00 (երկուշաբթի-ուրբաթ)
Հայտադիմումներն ընդունվում են
09:00-ից 16:00-ն (երկուշաբթի-ուրբաթ)
Հեռախոսահամար
+37460 700300
Էլ. Հասցե
info.evn@blshelpline.com